Skip to content

Història

TRANSFORMACIÓ DEL POLÍGON

Història del polígon

El polígon Suzi 1 – La Coma situat en el sud-est de la població, i amb una antiguitat aproximada de 9 anys, disposa d’una superfície parcel·lada de 357.168,10 m² més 98.000,88 m² de zona verda i 31.985,84 m² d’equipament.

Es tracta d’un emplaçament estratègicament molt ben situat, amb una bona comunicació per carretera i amb zones verdes que fan apetible instal·lar-se a les empreses.

Actualment s’estan duent a terme tota una sèrie d’actuacions que fan més atractiu el polígon per a portar-lo a una ocupació del 100%.